top of page
Image by Alex Geerts
hardo_logo_500px-vit.png

Probiotik

DE GODA BAKTERIERNA

En probiotisk livsstil

Att proaktivt ta hand om sin hälsa är nyckeln till lånsiktigt välmående. Idag vet vi att kosten och tarmfloran påverkar allt från vårt humör till vår kropps förmåga till självläkning och vilka av våra gener vi aktiverar/deaktiverar på vilket sätt. En medveten kost är att optimera vår hälsa & välmående på både kort och långsikt!

80% 

AV DITT IMMUN-SYSTEM ÄR DIREKT KOPPLAT TILL DIN MAGHÄLSA

Återvunnet papper

De goda bakterierna

Att proaktivt ta hand om sin hälsa är nyckeln till lånsiktigt välmående. Idag vet vi att kosten och tarmfloran påverkar allt från vårt humör till vår kropps förmåga till självläkning och vilka av våra gener vi aktiverar/deaktiverar på vilket sätt. En medveten kost är att optimera vår hälsa & välmående på både kort och långsikt!

Asset 2.png
bottom of page